StrEat Fest - Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring beschrijft de methoden die wij, Streat Fest, gebruiken om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen, beheren en gebruiken. Deze verklaring kan worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt. Niettemin zullen we uw persoonlijke informatie altijd verwerken in overeenstemming met het beleid dat van kracht was op het moment van verzameling. Ons doel is om eventuele wijzigingen in dit beleid regelmatig op deze pagina aan te kondigen, zodat u te allen tijde volledig op de hoogte bent van de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en de omstandigheden waarin deze kunnen worden gedeeld.

1. Garanties inzake de vertrouwelijkheid van gegevens

Het begrip “Persoonlijke gegevens”, zoals gebruikt in dit Beleid, verwijst naar informatie zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Over het algemeen zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken zoals beschreven in dit Beleid. We behouden ons echter het recht voor om aanvullende verwerkingen uit te voeren die vereist kunnen zijn door de wet, of in het kader van bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek. De volgende secties leggen de procedures uit voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen registratie of inschrijving, waardoor u onze site kunt bezoeken zonder u te hoeven identificeren. Sommige diensten kunnen echter bepaalde persoonlijke gegevens vereisen. In deze gevallen, als u ervoor kiest om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen we mogelijk niet aan uw verzoek voldoen. Overeenkomstig de geldende lokale voorschriften stellen uw persoonlijke gegevens ons in staat om producten of diensten te leveren, de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, u producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn, of om met u te communiceren voor andere duidelijke doeleinden gezien de omstandigheden, waarover we u informeren bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

3. Niet-verstrekking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden nooit verkocht, gedeeld of bekendgemaakt aan derden, behalve zoals bepaald in dit Beleid. We kunnen echter verplicht zijn uw persoonlijke gegevens door te geven aan de technische verantwoordelijke van deze site (<a href=”http://www.savoirfaire.digital”>savoirfaire.digital</a>), die zich ertoe verbindt deze overeenkomstig dit Beleid te verwerken. Deze overdrachten vinden plaats in het kader van overeenkomsten waarbij deze bedrijven zich hebben verbonden tot naleving van het beschermingsniveau van persoonsgegevens zoals geboden door de Europese wetgeving of overeenkomstig andere mechanismen die worden erkend door de geldende wetgeving. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die namens ons handelen of voor ons optreden in het kader van specifieke verwerkingen overeenkomstig de oorspronkelijke verzamelingsdoeleinden of legitiem worden verwerkt volgens de geldende lokale voorschriften, voor activiteiten zoals dienstverlening, evaluatie van de bruikbaarheid van deze site, productmarketing, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derden hebben contractueel ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor overeengekomen doeleinden en mogen deze niet verkopen of bekendmaken aan andere derden, tenzij de wet dit vereist, tenzij wij dit expliciet toestaan, of tenzij dit in dit Beleid is voorzien.

Persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een derde indien dit vereist is door een geldige wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift, of indien een dergelijke bekendmaking nodig is in het kader van een onderzoek of strafprocedure, zowel nationaal als internationaal.

4. Recht op toegang, correctie en bezwaar

Elke keer dat we persoonlijke gegevens verwerken, nemen we alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van uw gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om legitieme redenen, dat wil zeggen als de verwerking niet redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van ons legitieme belang zoals beschreven in dit Beleid, of om te voldoen aan de wet. Voor direct marketing, inclusief elektronische communicatie, zullen we u de middelen verstrekken om u af te melden voor ontvangst van informatie of om toestemming te verlenen, overeenkomstig de wet. Als u wilt weten hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking ervan, neem dan contact met ons op via e-mail op het volgende adres: info@streatfest.be. In dat geval dient u de naam van de website te vermelden waarop u uw informatie heeft verstrekt, evenals de specifieke informatie die u wilt laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, met een nauwkeurige identificatie van uzelf. Verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens worden onderworpen aan wettelijke verplichtingen, met name met betrekking tot bewaring of archivering van documenten.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzamelde persoonlijke gegevens te waarborgen, maken we gebruik van beveiligde netwerken met standaardbeveiligingsapparaten zoals firewalls en wachtwoorden. Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens nemen we alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Cookies

Gebruik van cookies op onze site

Onze website maakt gebruik van cookies om de werking te optimaliseren en statistieken te verzamelen met betrekking tot het gebruik ervan (bezoeken, pagina’s bekeken…).

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, eventueel versleuteld, dat door een website wordt opgeslagen op de computer of het apparaat (smartphone, tablet…) dat u gebruikt om deze te bekijken. Deze cookies hebben tot doel uw gebruik van een website te versnellen en aan te passen naarmate u deze bezoekt en terugkeert.

Om dit te doen, communiceren cookies informatie tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) en de server die de website host, bijvoorbeeld over uw weergavevoorkeuren voor de website (taal, lettergrootte…), uw browsegeschiedenis, uw keuzes uit de opties die de website biedt, of registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken we op de site?

  • Functionele cookies:
    Deze cookies zijn specifiek voor het contentmanagementsysteem dat de “motor” van de site kan worden genoemd. Deze cookies stellen ons in staat bepaalde functies van de site te beheren. Ze zijn anoniem (er wordt geen informatie verzameld die kan worden gekoppeld aan uw identiteit). Afgezien van de cookie die uw taalvoorkeur instelt, vervallen ze bij het sluiten van uw browser. Ze worden dus van uw computer of apparaat verwijderd wanneer u deze software verlaat.
  • Statistische cookies:
    De site maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het bezoek en het gedrag van de gebruikers van de site te analyseren. Statistische cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om het aantal bezoekers, hun geografische locatie, hun browsegedrag op de site (hoe en via welke pagina ze er toegang toe hebben gekregen, de pagina’s die ze in hun sessie hebben gevolgd en de pagina waarmee ze de site hebben verlaten), het tijdstip van hun bezoek, enzovoort, te kennen. Deze cookies zijn anoniem en hun levensduur kan oplopen tot 2 jaar.

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt cookies controleren en/of verwijderen zoals u dat wenst via de instellingen van uw browser. U hebt de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen en de meeste browsers in te stellen om ze te blokkeren. In dat geval moet u echter mogelijk sommige voorkeuren bij elk bezoek aan een site opnieuw opgeven, en sommige diensten en functies zijn mogelijk niet beschikbaar.

Meer informatie over cookies vindt u op:

7. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste diensten die op deze site beschikbaar zijn, zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. We zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken die zijn verstrekt door een minderjarige jonger dan 18 jaar, zonder voorafgaande toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) via rechtstreeks offline contact. We zullen deze vertegenwoordiger informeren over de specifieke categorieën persoonlijke gegevens die van de minderjarige zijn verzameld en over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling, het gebruik of de opslag ervan. We houden ons strikt aan de wetten die kinderen beschermen.

8. Links naar andere sites

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze site en niet op websites van derden. We bieden soms links naar andere websites waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor onze bezoekers. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat deze sites voldoen aan de hoogste normen. Vanwege de aard van het internet kunnen we echter niet de privacyregels en de bescherming van persoonlijke gegevens van websites waarvoor we een toegangslink verstrekken, garanderen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van andere sites dan deze, aangezien dit privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van dit privacybeleid, of als u aanbevelingen of opmerkingen heeft om de kwaliteit ervan te verbeteren, neem dan contact met ons op via e-mail op het volgende adres: info@streatfest.be.

Deze pagina is bijgewerkt op 31 oktober 2023.